Naša izdanja
Izdanja drugih
O nama
Saveti
Upitnik
Kontakt

Kontakt

mapa1

Syloam Press je autonomni deo Syloam međunarodne misije, zadužen za izdavačku delatnost.

U Srbiji je sedište u Silbašu.

Syloam press-ovo poslanje od Boga je da izdaje  dobru duhovnu literaturu,  koja će pomoći pastirima, duhovnim radnicima i članovima raznih crkava da  budu još više revniji i bolji radnici u carstvu Božjem, da njihove crkve rastu i napreduju na slavu Božju.

Otvoreni smo za saradnju sa svim evanđeoskim crkvama i drugim izdavačima, takođe smo otvoreni za zajedničke projekte u zemlji i okruženju.

Presednik Syloam međunarodne misije je Miroslav Fic.
Direktor Syloam press-a je Čobrda Miroslav.

Naša kontakt adresa je:

Syloam press
Masarikova 8
21433 Silbaš
e mail: press @ syloam-international · org
tel. + 381 (0) 64 405 47 44; + 381 (0) 64 3430817
www.press.syloam-international.org

syloam misija
www.syloam-international.org

Dpm Srbija
www.derekprince.rs

mapa - Silbaš